CCNA шалгалтаас 23 хоногийн өмнө


VLAN  ба түүнийг тохируулах коммандууд

Default тохиргоогоороо Cisco switch –ийн бүхий л портууд VLAN 1 –д хамаарагдсан байдаг. Default тохиргоог дараахь байдлаар харууллаа

Default vlan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLAN –г хоёр төрлөөр үүсгэдэг. Энэ  нь global configuration mode дээр эсвэр interface дээр шууд үүсгэх юм. Global configuration mode дээр тохируулах давуу тал нь vlan-name дээр үүсгэх явдал юм. Харин Interface дээр үүсгэх давуу тал нь VLAN –г нэг л коммандаар үүсгэх давуу талыг олгодог бөгөөд мөн global configuration mode руу шууд буцах давуу талтай байдаг. Доорхи зурганд 10,20 дугаарын VLAN –г тухайн 2 аргаар үзүүлсэнийг харууллаа.

global vlan 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мөн дараахь VLAN үүсгэж буй жишээг анхаараарай. VLAN 20 зөвхөн interface дээр хийгдсэн байна.

vlan 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олон Interface –үүдийг тухайн үүсгэсэн VLAN –д харьцуулахад. Range коммандийг ашиглахад тохиромжтой. Энэхүү коммандаар нэг л үйлдэл хийхээрээ давуу талтай юм.

vlan 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Show vlan brief коммандийн тохиргоо хэрхэн харагдаж байгааг дараах байдлаар харууллаа. Мөн vlan-д хамаарах тохиргоо хийгдээгүй interface –үүд Default 1 VLAN –д харьяалагдаж байгааг анзаараарай.

vlan 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Түүнчлэн VLAN тохируулсан interface –ийн тодорхой нарийвчилсан мэдээллийг харахийг хүсвэл. Show interfaces төрөл дугаар switchport коммандаар харах боломжтой. Зурган дээр FastEthernet 0/11 interface –ийг харууллаа.

vlan 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trunking тохируулах

Аюулгүй байдал хамгааллийн үүднээс бид VLAN тохиргоо хийхдээ management vlan болон default vlan –г тусгаарлах нь чухал. Амьд сүлжээнд ч мөн адил managemang vlan, default vlan –г тусгаарлаж байх нь зүйтэй. Гэсэн хэдий ч амар  байх үүднээс дараахь жишээн дээр хоёуланг нь VLAN 99 тохируулж байгааг анхаарна уу.

Эхлээд VLAN 99 –ийг үүсгэж management vlan –г тодорхойлох хэрэгтэй. Дараахь байдлаар харууллаа

vlan 7

 

 

 

 

 

 

Мөн дараахь зургаар Trunking  тохиргоо хийж буйг харууллаа. Мөн native vlan нь vlan 99 болон өөрчлөгдсөнийг анхаараарай.

vlan 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Аль порт дээр trunking тохируулсанаа шалгахийн тулд show interfaces trunk коммандыг хэрэглэдэг. Дараахь байдлаар харууллаа.

vlan 9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s