СисАдмины Ёс Суртахуун, Хэм Хэмжээ


– Ажил мэргэжлийн харилцааг чандлан сахиж, хувийн итгэл үнэмшил, үзэл бодлоор хүмүүстэй зүй бус, тэгш бус харьцахыг цээрлэнэ.
– Хийсэн ажилдаа үнэнч байж, ур чадвараа зөв тооцоолж, өөрийн алдаанаас гарч болох үр дагаварыг урчилан харж, хэрэгтэй үед бусдаас тусламж гуйна.
– Ашиг сонирхолын зөрчилөөс аль болох зайлсхийнэ.
– Зөвхөн шаардлагатай үед хувийн мэдээлэлд нэвтэрч, мэдээллийг олж авсан арга замаас үл хамааран мэдээллийн нууц байдлыг хадгалж, хамгаалж ажиллана.
– Өөрийн ажил үүрэгтэй холбоотой хууль, дүрэм, журамыг судалж мэдэн бусаддаа зааж сургана.
– Удирдах хүмүүс, хамтран ажиллагсад, үйлчлүүлэгчидтэйгээ хоёр талын эрх ашгийг барин харилцана. Хоёр талын хэрэгцээ шаардлагыг ойлгож ухамсарлахыг хичээн ажиллана.
– Системийн зорилгод нийцүүлэн дизайныг гаргаж, арчилгааг хийнэ.
– Техникийн мэдлэгээ байнга өргөжүүлж, ажил мэргэжилтэй холбоотой бусад ур чадваруудаа дээшлүүлнэ.
– Сүлжээ, тооцоолон бодох нөөцүүдийн нэгдмэл байдлыг хангахын тулд илүү өргөн дэлгэр коммюнититэй холбоотой ажиллана.
– Эдгээр ёс суртахууны зарчмуудад тохирох хууль дүрэм, бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд гар бие оролцон ажиллана.
– Аюулгүй, эрүүл, үр бүтээлч ажлын орчныг бүрдүүлэхийн төлөө хичээн ажиллана.
– Шийдвэр гаргахдаа нийтийн эрх ашиг, амар тайван байдлыг алдагдуулахгүй байх зарчмыг гол болгож, урьд мэдэгдээгүй эрсдэл, аюулыг дагуулж болох хүчин зүйлсийг цаг алдалгүй мэдээлнэ.
– Бусдын хувь нэмэрийг зөв үнэлж, шударга шүүмжлэлийг өгч, хүлээн авч ажиллана.
– Бусдыг үлгэр жишээгээрээ уриалан дуудаж, ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ ёс суртахууны болон мэргэжлийн ур чадварын өндөр         түвшинд байна. Энэхүү ёс суртахууны хэм хэмжээг даган мөрдөхөд хамтран ажиллагчид, хамт олныгоо дэмжинэ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s