Operation Squid


Qua core 2.2, 16gb ram, 10tb hard disk x2

Эхний туршилтаар 14TB hard disk дээр 3-4 router тавьж ажиллуулж турших туршилт хийгдэж байна. Нэг рүтэр дээрхи бодит хэрэглэгчийн тоо 800 байхаар тооцож байгаа бөгөөд hard disk дүүрэх хугацаа 14 хоног байхаар төлөлвлөөд байгаа билээ. Router тэй squid серверийг холбохийн тулд tunneling protocol ашиглаж байгаа бөгөөд үүн дээрээ WCCPv2 тохиргоо хийж байгаа. Мөн squid сервэрээ transparent байдлаар угсарсан болно. Youtube, Metacafe, Facebook зэрэг гол сайтуудын мэдээллийг 80% татаж авч байгаа ба монгол дахь ихэнхи сайтуудыг ч мөн адил татаж хадгалж байна. Бодит хэмнэлтийг одоогийн байдлаар 25% гэж тооцоолж байна. 1gb урсгалаас 250mb хэмнэлт үүсгэнэ гэдэг бол нүсэр амжилт билээ. Гэхдээ load balancing, virus тэй сайт зэргийг тухай бүрд нь гараар тохируулж өгч байх шаардлага гарч байна. Үүнээс гадна хадгалж авсан мэдээллээ 7 хоногийн хугацаатай сервер дээр байршуулж байгаа бөгөөд хэрвээ энэ хугацаандаа нэг ч удаа татагдахгүй бол устгахаар тохируулаад байна. WCCP тохиргоог хийхэд рүтэр дээр тийм их ачаалал ирэхгүй байна уу гэж харагдаж байгаа ба хэрэглэгчийн тоо 600 болсон тохиолдолд жирийн үеийнхээсээ 5-10% cpu ачаалал нэмэгдэж байна. Харин squid серверийн хувьд хүчин чадал өндөртэй боловч 800-с дээш хэрэглэгчийг зохицуулж чадахааргүй бололтой. Миний тооцоогоор бол 12 хүчин чадал бүхий сервер тавьж байж бодит хэмнэлтийг мэдрэх болно.

Squid суулгах талаар доор орууллаа:

Squid 2.7 серверийг Centos6.3 64bit үйлдлийн систем дээр суулагасан болно.

Yum update

Yum install gcc

Yum install gcc-c++

Yum install perl

Yum install dnsmasq

cd  /root/squid-2.7.STABLE9.tar_2.gz

./configure –prefix=/opt/squid/ –with-logdir=/var/log/squid/ –with-pidfile=/var/run/squid.pid –enable-storeio=ufs,aufs –enable-removal-policies=lru,heap –enable-icmp –enable-useragent-log –enable-referer-log –enable-cache-digests –with-large-files –enable-linux-netfilter –enable-wccpv2

make && make install

дараахь байдлаар суулгах болно.

centos Дээр өгөгдөлөө дамжуулахдаа. Эдгээр филтэрүүдийг авч хаяхгүй бол wccp тохиргоо ажиллахгүй баахан мунгинах юм байна.

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/em3/rp_filter
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/lo/rp_filter
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/gre0/rp_filter

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s